אישור מכון התקנים

אישורים וטפסים

אישור משרד העבודה
טופס הסמכת מפעיל- תקנה 18 (ג)
תסקיר בדיקה לדוגמא
נוהל העתקת פיגומים (משרד העבודה)
חוברת הפעלה לפיגום (עבור רוכשים או מבצעי שרות עצמאיים)
 
מעלות פיגומים - מרימים אותך גבוה
טלפון: 08-9735052 פקס: 08-9726679  |  כתובת: מבוא חורון, ת.ד. 47, מיקוד: 9976500